Povodom zabrane uvoza određenih proizvoda iz Europske unije u Rusiju, a koja uključuje i mliječne proizvode od kojih najviše sir, Europska Komisija je intervenirala kako bi pomogla proizvođačima mliječnih proizvoda na sljedeće načine:

  • Otvaranjem privremenih izvanrednih programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanjem iznosa potpore unaprijed
  • Produljenjem razdoblja javne intervencije u 2014. do 31. prosinca 2014.  za maslac i obrano mlijeko u prahu
  • Otvaranjem privatnog skladištenja maslaca i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed
  • Otvaranjem privatnog skladištenja obranog mlijeka u prahu i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed

Javna intervencija je mjera uređenja unutarnjeg tržišta EU koja se provodi na način da nadležna državna tijela zemalja članica EU, otkupljuju proizvode i kladište ih do prodaje.  Privatno skladištenjeje mjera uređenja unutarnjeg tržišta kojima EU želi izbjeći ili ublažiti poremećaje na tržištu sufinanciranjem troškova skladištenja određenog proizvoda. Zahtjevi se podnose do 31. prosinca 2014. godine na adresu Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, a prema uvjetima propisanim Uredbama:  http://www.apprrr.hr/pomoc-proizvodacima-mlijecnih-proizvoda-zbog-zabrane-izvoza-u-rusiju-1089.aspx