Na službenim stranicama Grada Virovitice, po rubrikom „Važni dokumenti, možete pronaći link koji vodi do interaktivne karte na kojoj možete vidjeti koja je mogućnost poplava, suše, toplinskog vala, tuče i drugih nesreća na području grada Virovitice i prigradskih naselja. Riječ je o procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice koja je izrađena kako bi se, se uz poznate prioritetne prijetnje, izvršilo rangiranje s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica te odredili njihovi rizici. Tako će se kroz sustav vrednovanja ujedno utvrditi smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.

Procjenom će se također utvrditi spremnost sustava civilne zaštite Grada da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja i reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu. (virovitica.hr)