vpz.hr

Župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić i direktor energetske agencije  REGEA Julije Domac, potpisali su sporazum o međusobnoj suradnji.

Ovim sporazumom počinje razvoj energetskog sektora u Virovitičko-podravskoj županiji, a sporazum obuhvaća edukaciju dijela djelatnika VIDRA-e agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za projekte energetskog sektora, izradu Strategije održivog razvoja energetskog sektora u Virovitičko-podravskoj županiji te uključivanje Virovitičko-podravske županije i Razvojne agencije VIDRA u projekte ovog tipa koji se mogu financirati iz EU fondova.

Potpisivanju sporazuma nazočila je i Sanja Bošnjak, ravnateljica Razvojne agencije VIDRA.