spot_img

Potpisana incijativa osnivanja Uprave šuma sa sjedištem u Slatini!

Objavljeno:

U Pitomači su, u sklopu održavanja Kolegija načelnika i gradonačelnika, virovitičko-podravski župan Igor Andrović, kao i svi saborski zastupnici s područja naše županije (Josip Đakić, Vesna Bedeković, Tomislav Žagar i Ana-Marija Petin), te svi gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina Virovitičko-podravske županije, potpisali Zajedničku izjavu za o inicijativi za osnivanje Uprave šuma sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji, odnosno u Slatini.

Naime, po svom karakteru, prirodnim i drugim resursima gospodarstvo Virovitičko-podravske županije ima izrazito agrarni karakter te je oslonjeno na djelatnost poljoprivrede i s njom povezanom prehrambenom i prerađivačkom industrijom kao i na šumarstvo i drvno prerađivačku industriju kao temeljenim gospodarskim granama sa stoljetnom tradicijom.

Drvno prerađivačka industrija u Županiji prema podacima Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica za 2016. godine, ostvarila je prihod od 1.535.531.000, 00 kuna što predstavlja oko 40 posto ukupnih prihoda prerađivačke industrije koje je pri tom izrazito izvozno orijentirana.

Hrvatske šume d.o.o..Zagreb kao trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari šumama i šumskim zemljištem kao prirodnim bogatstvom i dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku. Njegova je misija osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća, a poduzeće čini 16 Uprava šuma čije ustrojstvo ne prati županijski ustroj.

– Želja nam je da imamo upravu šuma na našem području kojoj će djelokrug djelovanja biti isključivo Virovitičko-podravska županija. Na ovakav način s Upravom šuma u Slatini, bit će nam lakše raditi investicijske planove, ali i puno više investirati u našu županiju jer mi smo jedni od sjedišta drvno-prerađivačke industrije u Hrvatskoj – istaknuo je Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije.

Područje Virovitičko-podravske županije ukupne površine od 2.024 km2 izrazito je bogato šumama i šumskim zemljištem koji čine preko 32 posto njene ukupne površine odnosno oko 70 tisuća hektara šuma i šumskog zemljišta. Od ovog broja 96 posto šuma i šumskog zemljišta u državnom su vlasništvu što je pretpostavka razvoja drvno prerađivačkog sektora kao najsnažnijeg izvoznog dijela gospodarstva Županije, a godišnji etat procjenjuje se na preko 450 tisuća kubika drvne mase. Područje županije podijeljeno je u organizacijskom smislu u tri uprave šuma:

– UŠ Našice, sa šumarijama Slatina, Orahovica, Voćin, Ćeralije i Čačinci,
– UŠ Bjelovar sa šumarijama Virovitica i Suhopolje,
– UŠ Koprivnica sa šumarijom u Pitomači.

Dakle, iako se na području Virovitičko-podravske županije nalazi veliko bogatstvo šuma i šumskog zemljišta, niti jedna od uprava šuma nema sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji, iako za to postoje sve organizacijske, kadrovske, tehničke i druge pretpostavke.

Polazeći od načela da je ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske jedan od temeljnih prioriteta države kao i da su Županije, općine i gradovi pokretači razvoja lokalne zajednice čija se uloga treba i dalje jačati pri čemu je od bitnog značenja da prirodna i druga bogatstva na njenom području kao što su šume i šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište i drugi potencijali temelj njihova gospodarskog i svekolikog društvenog razvoja, potpisnici ove Izjave u dobroj vjeri predlažu da se dio ukupnih reformi u društvu i državi najavljenih za 2018. godinu pokrenu aktivnosti pravnog, organizacijskog i svakog drugog karaktera na prilagodbe ustroja Hrvatskih šume kao trgovačkog društva županijskom ustroju s ciljem da takve nove ustrojstvene jedinice, dotično Uprave šuma budu osnovane za područje svake od županija, pa dakle i za područje Virovitičko-podravske županije, kako bi bile pokretači gospodarstva na razini lokalne zajednice i u funkciji njihova ubrzanog razvoja.
(www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Virovitica.info
Virovitica.info
Virovitica.info je nezavisni internet portal koji je online s vama od 23. ožujka 2003. godine.
spot_img

Podijeli objavu

Popularno

Slične objave
Klikni