U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, gradonačelnik Ivica Kirin potpisao je sa studentima i studenticama ugovore za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2016./2017.. Grad Virovitica raspisao je natječaj za dodjelu 10 stipendija koje iznose 800 kuna mjesečno te Grad Virovitica trenutno stipendira 32 studenta.

Stipendija za akademsku godinu 2016./2017. za prvu godinu studija dodijeljene su:

  • Juri Zebi, studentu 1. godine sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
  • Saneli Barnaki, studentici 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike, smjer nastavnički, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • Moniki Katalenić, studentici 1. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Stipendije za akademsku godinu 2016./2017. za više godine studija dodijeljene su:

  • Filipu Stevanovskom, studentu 2. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • Mateji Matanči, studentici 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
  • Ivanu Kolareviću, studentu 4. godine studija za instrumentaliste, smjer truba, Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu,
  • Marini Jurić, studentici 5. godine diplomskog studija novinarstva, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
  • Luciji Zečević, studentici 2. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
  • Ivani Flisar, studentici 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • Leji Bakić, studentici 5. godine diplomskog studija kroatistike i informacijskih znanosti, smjer bibliotekarstvo, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (Virovitica.hr)