ČipkaMuzejska radionica izrade pomoćnih materijala – jastuka za izradu čipke na batiće. Radi se o jastucima valjkastog oblika koji se izrađuju od tkanina i prirodnih materijala kao što su piljevina i slama. Susret – radionica u Muzeju će biti prilika potencijalnim polaznicima radionica izrade čipke na batiće za učenje pravljenja jastuka, upoznavanja s drugim pomoćnim materijalima te motivima čipke na batiće iz Etnološkog odjela. Svojevrsna priprema za buduće radionice čipke na batiće održat će se u četvrtak, 7.05. od 18 do 20 sati u Muzeju.

Prijave na mail: jasmina.jurkovic@muzejvirovitica.hr,
mobitel 099.548.8170, telefon 033.721.228

Čipka na batiće je jedna od tehnika izrade čipke preplitanjem niti pomoću pomagala – batića. Već nekoliko desetljeća zaboravljena tehnika izrade čipke na batiće na virovitičkome području (sela Špišić Bukovica, Bušetina, Turanovac, Gornje Bazje, Rušani, Brezovica, Gradina) rekonstruirati će se prema motivima sa ženske tradicijske kapice poculice. Prednji čeoni dio zvan špice s motivima na prste, na soljenke i na grane rađen je ovom zanimljivom tehnikom koju su radile i žene virovitičke okolice. Danas je tehnika zaboravljena, ali uz stručne voditelje i etnografske podatke obnovljena je te predstavlja dio tradicijske baštine virovitičkoga kraja. Muzej priprema radionice kako bi se ova vrijedna baština obnovila te upotrijebila u nove turističke potencijale.