U Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije predan je glavni projekt za obnovu dvorca Janković u Suhopolju te uskoro slijedi izdavanje građevinske dozvole. Projekt dogradnje i prenamjene dvorca Janković već sada je spreman za prijavu na natječaje za financiranje iz sredstava Europske unije.

Rekonstrukcija dvorca Janković obuhvatiti će dogradnju i prenamjenu u poslovnu građevinu (hotel), prenamjenu ledenice u kušaonicu vina te rekonstrukciju kapelice.

Dvorac Janković u Suhopolju, koji je u potpunosti vlasništvo Virovitičko-podravske županije, ima svojstvo kulturnoga dobra, dok je povijesni perivoj u kojemu je dvorac smješten zaštićen kao objekt prirode i kao spomenik vrtne arhitekture. Nažalost, današnje stanje dvorce i perivoja je izuzetno loše, a kako bi se zaustavilo daljnje propadanje tog vrijednog kulturnog dobra, Virovitičko-podravska županija pokrenula je postupak ishođenja potrebnih dozvola za pripremu projekta obnove dvorca i financiranje iz EU fondova.