Kristijan Toplak/Virovitičko-podravska županija
Kristijan Toplak/Virovitičko-podravska županija

ŽUPAN IGOR ANDROVIĆ UJEDINIO I LIJEVE I DESNE U DVIJE VAŽNE INICIJATIVE

Struju u ovaj kraj dostavljaju pak četiri jedinice, od kojih je samo jedna smještena u županiji – Elektra Virovitica s pogonom u Slatini

Prvi su se put sve stranke u Virovitičko-podravskoj županiji, svi načelnici, gradonačelnici i sva četiri saborska zastupnika složili i udružili snage oko dvije važne inicijative. Prva je osnivanje uprave šuma sa sjedištem u njihovoj županiji, konkretnije u Slatini, a druga je promjena organizacijskog ustroja HEP ODS i formiranje jedinstvenog sjedišta u Virovitici.

Kristijan Toplak/Virovitičko-podravska županija
Kristijan Toplak/Virovitičko-podravska županija

Šume i šumsko zemljište, naime, prekrivaju više od 32 posto Virovitičko-podravske županije, a protežu se na oko 70.000 hektara. Od toga 96 posto površina u državnom je vlasništvu, što je pretpostavka razvoja drvno-prerađivačkog sektora, koji ostvaruje i najveći izvoz u ukupnom gospodarstvu toga kraja. Drvno-prerađivačka industrija u županiji, prema podacima HGK za 2016., ostvarila je prihod od 1,535.531.000 kuna, što je oko 40 posto ukupnih prihoda prerađivačke industrije koja je, ponovimo, izrazito izvozno orijentirana. No tu županiju “pokrivaju” čak tri uprave šuma, i to Našice, Bjelovar i Koprivnica. Nijedna, dakle, nema sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji, iako za to, ističe lokalna vlast, postoje sve organizacijske, kadrovske i tehničke pretpostavke. Usporavaju razvoj županije – Uprava šuma Slatina pokrivala bi isključivo Virovitičko-podravsku županiju, što bi nam zasigurno omogućilo lakše kreiranje investicijskih planova i znatno povećalo investicije u tom 
sektoru – stava je župan Igor Andrović. Struju u virovitičko-podravski kraj dostavljaju pak četiri organizacijske jedinice, od kojih je samo jedna smještena u županiji – Elektra Virovitica s pogonom u Slatini.

Ona “pokriva” 70,77 posto površine županije, sa 63.046 stanovnika. Elektroslavonija Osijek zadužena je za grad Orahovicu te općine Crnac, Čačinci i Zdenci, a Elektra Križ za dio Virovitice, odnosno naselje Jasenaš. Općinu Pitomača opskrbljuje Elektra Koprivnica, od koje je, usporedbe radi, udaljena oko 45 kilometara, dok je od virovitičke elektre dijeli 20 kilometara. Pokazalo se, ističe županijska vlast, kako područja izvan sastava Elektre Virovitica uvelike zaostaju u razvoju i stanju elektroenergetske infrastrukture, “što dugoročno usporava razvoj općina i gradova te županije kao cjeline”. Olakšanje građanima – Želja nam je imati jednu upravu HEP ODS u županiji, a to je Elektra Virovitica.

Građanima bismo tako olakšali komunikaciju jer bi bili vezani za jedno mjesto rješavanja većine životnih potreba – ističe župan. Veseli ga, dodaje, što su obje inicijative podržali svi, neovisno o stranačkim bojama. – Pokazali smo zajedništvo, a tako trebamo nastupati i u budućnosti i zajednički braniti interese građana kako bi oni bolje živjeli. Te inicijative ne znače nova “uhljebljivanja”, nova zapošljavanja u tim upravama, naprotiv, sigurno će to pridonijeti uštedama jer ćemo imati samo jednu upravu i šuma i HPE ODS u županiji, čime ćemo olakšati i rad tih uprava, ali i život naših građana – zaključuje Andrović.

Piše: Suzana Lepan Štefančić (vecernji.hr)