1

Na sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održanoj 2. prosinca u Zagrebu imenovani su članovi Odbora za politiku CEMR-a (Council of European Muncipalities and Regions), odnosno Vijeća europskih općina i županija. Jedna od članova je, uz sisačko-moslavačku županicu Marinu Lovrić-Merzel i šibensko-kninskog župana Gorana Pauka i predsjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Ana-Marija Petin.

Vijeće europskih općina i županija (CEMR) zastupa interese europskih lokalnih vlasti i njihovim udruga u više od 40 zemalja.