Gradski muzej Virovitica, kao jedan od partnera u projektu „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ sudjelovao je u izradi stručne publikacije pod nazivom ˝Plemićka obitelj Janković i Suhopolje – Studija valorizacije kulturne ostavštine obitelji Janković˝.

Kustosice Muzeja Dubravka Sabolić, Jasmina Jurković Petras i Anamarija Kučan, kao dio radnog tima, provele su istraživanja kulturno-povijesnog utjecaja plemićke obitelji Janković od Bribira i Voćina na život i baštinu Suhopolja iz povijesnog, etnografskog i aspekta povijesti umjetnosti (od listopada 2016. godine do početka 2018. godine). Metodologija rada podrazumijevala je terenska prikupljanja arhivske te ostale pisane i povijesne građe po nadležnim institucijama. Osigurani su prijevodi dokumenata s latinskog na hrvatski jezik (Luka Vukušić, klasični filolog). Obavljena su terenska istraživanja unutar lokalne zajednice, a prikupljena građa je digitalizirana. Rezultati istraživanja objavljeni su u obliku stručnih radova objedinjenih u publikaciji ˝Plemićka obitelj Janković i Suhopolje – Studija valorizacije kulturne ostavštine obitelji Janković˝ zajedno sa izvornim prijevodima povijesnih spisa i slikovnim prilozima dokumenata, povijesnih izvora i fotografija.

Plemićka obitelj Janković gospodarila je suhopoljskim vlastelinstvom od kraja 18. do tridesetih godina 20. stoljeća. U tom periodu, Jankovići su značajno utjecali na gospodarski i sociokulturni život mjesta te formirali identitet Suhopolja kroz ostvarenja vrijedne povijesne arhitekture (kulturnih spomenika Dvorca Janković, crkve sv. Terezije Avilske i zgrade dječjeg vrtića).

Publikacija je financirana sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.