Jučer 13. studenoga u prekrasno uređenoj zgradi “Dravska priča” u Noskovcima , predstavljen je Operativni plan razvoja cikloturizma za područje Virovitičko-podravske županije. Plan razvoja cikloturizma, izradila je stručna skupina u Virovitičko-podravskoj županiji u okviru nacionalnog plana Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma na kontinentalnom području. U planu razvoja su sadržane nove biciklističke staze, trake, smještajni kapacitete, info-table, web stranice, karte.

U uvodnom dijelu je naglašeno kako se radi o dokumentu koji koordinira rad svih sudionika na razvoju ove vrste turizma na našem području, te da predstavlja temelj na kojim će se u narednom periodu od dvije do tri godine sustavno raditi na ulaganju u cikloturizam i sadržaje koji ga prate.
Operativni plan dokumenta, predstavili su Bojan Šenkinc, te koordinator izrade Operativnog plana i konzultant Martin Čotar.

Na predstavljanju dokumenta bili su nazočni i Josip Mikolčić, pomoćnik direktora Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Darko Žužak zamjenik župana, a sporazum o provedbi plana za razvoj cikloturizma na terenu, potpisali su načelnik PU Virovitičko-podravske Siniša Knežević, gradonačelnici Ivica Kirin iz Virovitice, Denis Ostrošić iz Slatina, Ana Marija Petin iz Orahiovice, načelnici općina, predstavnici turističkih zajednica, razvojnih agencija i klubova za razvoj biciklizma, ŽUC, HGSS i brojni drugi koji će međusobno surađivati u njegovoj provedbi.