1Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije i Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije u suradnji sa županijskim voditeljima školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji od školske godine 2004./2005. sustavno provodi Anketu o ovisnostima. Anketa obuhvaća pitanja mladima o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu. Ovo je najopsežnije i najsustavnije istraživanje koje je među mladima provedeno u našoj županiji, a jedno je od najkompleksnijih takvih istraživanja u Republici Hrvatskoj. Istraživanje obuhvaća reprezentativan uzorak ispitanih učenica i učenika (njih ukupno 15381 od 2004./2005. do 2013./2014. školske godine) iz svih osnovnih i srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji.

Statistička obrada Ankete o ovisnostima provedena je na Institutu društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu pod stručnim vodstvom vrsnog hrvatskog stručnjaka za metodologiju istraživanja prof. dr. sc. Josipa Burušića, a rezultati su sistematizirani u publikaciji „Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji“ koje je izdavač Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Autori cjelokupnog istraživačkog koncepta i ove publikacije su prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus, profesor Siniša Brlas i mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. ped..

Nakon završenog istraživanja rezultati su sada dostupni stručnoj i široj javnosti, a najviše bi se trebali koristiti za osmišljavanje preventivnih aktivnosti među djecom i mladima jer je ključni korak u planiranju akcije upravo istraživanje pojavnosti.

Veliki značaj ovoga projekta koji traje puno desetljeće zaslužuje da publikacija bude predstavljena na najvišoj stručnoj razini. Tako je prvi dio predstavljanja bio u utorak, 11. ožujka 2014. godine Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Osijeku na regionalnom stručnom skupu koji je započeo u 9 sati i na kojemu je istraživanje i publikaciju predstavio jedan od autora Siniša Brlas. Za Virovitičko-podravsku županiju rezultati istraživanja i publikacija predstavljeni su istoga dana na drugom stručnom skupu koji je održan je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije s početkom u 13 sati i na kojemu su govorili autori publikacije Miroslav Venus i Vesna Šerepac., te gost sveučilišni profesor Josip Burušić iz Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu.

Publikacija je podijeljena nazočnima na skupovima, prije svega voditeljima školskih programa prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji koji su svih ovih godina nesebičnim zalaganjem značajno pomogli provedbi istraživanja, ali i ostalim stručnjacima koji se u različitim resorima bave rizičnim ponašanjima djece i mladih.

Skupu su nazočili i župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić i njegova zamjenica Sanja Bošnjak, predsjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Ana-Marija Petin te ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH Željko Petković i njegova zamjenica Sanja Mikulić.