Virovitičko-podravska županija prva u Hrvatskoj pokrenula proceduru pridruživanja u PANNON EGTC (europska grupacija teritorijalne suradnje)

U Pečuhu je 18. studenog 2013. godine održana godišnja konferencija PANNON EGTC na kojoj su prisustvovali i predstavnici Virovitičko-podravske županije zamjenica župana Sanja Bošnjak i tajnik Županijske skupštine Ivan Horvat. EGTC (europska grupacija teritorijalne suradnje) novi je oblik formalnog udruživanja jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave kao novi model teritorijalne suradnje sa zajedničkim sustavom planiranja i provedbe razvoja šireg prostora.

1

 

Strateški ciljevi EGTC su jačanje gospodarske, socijalne i druge kohezije pa su tom smislu hrvatske županije u mogućnosti iskoristiti puni potencijal EGTS-a na temelju provedbe aktivnosti prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje. Prijedlozi EU legislative za sljedeće financijsko razdoblje 2014. – 2020. godine promiču korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u kontekstu makroregionalnih strategija te su zadaće EGTS-a ograničene prvenstveno na provedbu projekata i programa teritorijalne suradnje koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i/ili Kohezijskog fonda.

PANNON EGTC obuhvaća mađarske županije Zala i Somodgy te 47 mađarskih gradova i općina i Grad Lendavu iz Republike Slovenije. Na sastanku u Pečuhu zamjenica župana Sanja Bošnjak uručila je pismo namjere Virovitičko-podravske županije o pridruživanju PANNON EGTC. Time je Virovitičko-podravska županija prva u Hrvatskoj koja je pokrenula i službenu proceduru pridruživanja u europski EGTC sukladno nacionalnoj i EU proceduri.