1Krajem studenog u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 10.541 nezaposlena osoba. U odnosu na prošli mjesec (listopad 2013.) evidentirano je 1,2% ili 127 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (studeni 2012.) nezaposlenost je veća za 0,6% ili 61 nezaposlenu osobu.

Nezaposleni prema spolu

Krajem studenog 2013. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica evidentirano je 5.541 nezaposlena žena, s udjelom od 52,6% naspram 5.000 nezaposlenih muškarca ili 47,4%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjio se za 0,3 postotna boda, a u usporedbi s studenim prošle godine ostao je isti.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 20 do 29 godina (28,7%), dok udio osoba u dobi od 50 i više godina iznosi 24,1%. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila samo u dobnoj skupini do 19 godina, dok je u svim ostalim dobnim skupinama došlo do povećanja nezaposlenosti . Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine povećanje nezaposlenosti evidentirano je u dobnoj skupini od 30 do 39 godina starosti i preko 50 godina starosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.719 ili 35,3%).  Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.956 ili 28%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.646 ili 25,1%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (642 ili 6,1%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (232 ili 2,2%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (346 ili 3,3%).

Preuzimanje e-biltena HZZ-a

E-bilten PU Virovitica studeni 2013