Krajem prosinca u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 9.492 nezaposlene osobe. U odnosu na prošli mjesec (studeni 2014.) evidentirano je 3% ili 280 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (prosinac 2013.) nezaposlenost je manja za 13,2% ili 1445 nezaposlenih osoba.

Nezaposlenost

Nezaposleni prema spolu

Krajem prosinca 2014. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 5.006 nezaposlenih žena, s udjelom od 52,7% naspram 4.486 nezaposlenih muškarca ili 47,3%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjio se za 1,7 postotnih bodova, a u usporedbi s prosincom prošle godine povećao se za 0,7 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 50 godina i više (27,1%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila samo u dobnoj skupini od 15 do 19 godina , dok je u svim ostalim dobnim skupinama došlo do povećanja nezaposlenosti. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se smanjila u svim dobnim skupinama.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.329 ili 35,1%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.674 ili 28,2%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.395 ili 25,2%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (557 ili 5,9%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (225 ili 2,4%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (312 ili 3,3%).

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem prosinca na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba:

  • Ispostava Virovitica – 4.202
  • Ispostava Slatina – 3.171
  • Ispostava Orahovica – 1.256
  • Ispostava Pitomača – 863