Grad Virovitica je sukladno zahtjevu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u traženom roku dostavio Plan rješavanja predmeta, kojim bi se minimalno 80 % svih zaprimljenih zahtjeva riješilo do 31.prosinca 2015. godine.

620

Navedenim Planom obuhvaćeni su svi preostali neriješeni predmeti i Grad Virovitica se obvezao sve predmete riješiti do kraja 2015. godine. Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zaprimljeno je 4533 zahtjeva od čega je do 31. kolovoza 2013. godine riješeno 503 zahtjeva što Grad Viroviticu u usporedbi sa ostalim gradovima i županijama svrstava među najuspješnije.

– Prema postotku riješenih predmeta, u odnosu na broj zaprimljenih, u usporedbi s ostalim gradovima i županijama smo među pet najuspješnijih u Republici Hrvatskoj rekla je o provedbi Zakona pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice Vesna Tot te naglasila da se s obzirom na obim predmeta koji se rješavaju u obavljanju poslova planira povećati broj djelatnika (3 djelatnika privremenim premještajem iz drugih upravnih odjela i uz dosadašnje još 2 djelatnika sa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa). (Virovitica.hr)