Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije objavio je i ove godine na svojoj web stranici (www.zzjzvpz.hr) godišnje izvješće o radu Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. Izvješće za 2019. godinu pod nazivom „Godišnjak za 2019. godinu“ obuhvaća aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te aktivnosti u području proaktivne skrbi o mentalnom zdravlju ljudi koje su se tijekom 2019. godine provodile na području Virovitičko-podravske županije u okviru aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Statistički pokazatelji upućuju na daljnji prirast ukupnog broja ovisnika koji su klijenti Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (to je prirast od oko 5% u odnosu na ukupan broj klijenata registriranih do prethodne godine). Dakle, uz postojeće, u Zavod se stalno javljaju i novi klijenti pa je sve bolji i obuhvat osoba koje su u potrebi za stručnom pomoći. Od svih novopridošlih klijenata u 2019. godini najviše je bilo liječenih alkoholičara ili osoba koje imaju probleme s prekomjernim pijenjem alkohola, zatim onih koji zloupotrebljavaju kanabinoide, a potom osoba liječenih od opijatske ovisnosti. Zabilježeni su i slučajevi novih problematičnih i patoloških kockara te osoba s teškoćama s mentalnim zdravljem koje su potražile pomoć u Zavodu.

Od početka rada s ovisnicima 2000. godine pa do konca 2019. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije evidentirano je ukupno 657 osoba u tretmanu (većinom su to ovisnici o različitim sredstvima ovisnosti, a u manjem broju i osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju). Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali se našim stručnjacima za pomoć javljaju i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.

Posebno je važno područje djelovanja prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito prevencija usmjerena ranjivoj populaciji djece i mladih. Provode se brojne sustavne preventivne aktivnosti, ali se osmišljavaju i novi pristupi i projekti kojima se osiguravaju i financijska sredstva za raznolike aktivnosti. Kontinuirano se provodi program „Zdrav za pet“ u srednjim školama, a u dijelu osnovnih škola provedene su preventivne aktivnosti pod nazivom „Prevencija rizičnih ponašanja učenika osnovne škole“. Tijekom 2019. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije završena je provedba dvogodišnjeg projekta „Mladi educiraju mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“ započetog 2018. godine nakon provedenog natječaja Ministarstva zdravstva. Ovim projektom Zavod je osnažio međusektorsku suradnju dionika u prevenciji ovisnosti, a u mrežu suradnje uključio je i savjete mladih koji djeluju na području Virovitičko-podravske županije, a koji su provodili terenske preventivne aktivnosti, čime je prevencija snažno postala prisutna i u široj zajednici. Sve se više širi i uspješna suradnja s organizacijama civilnog društva (udrugama), ali i sa sveučilištima na kojima profesor Siniša Brlas iz Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja studente informira o iskustvima iz Virovitičko-podravske županije u prevenciji i suzbijanju ovisnosti te skrbi o mentalnom zdravlju. Tijekom 2019. godine profesor Siniša Brlas proveo je u Osijeku i edukaciju stručnoga tima Udruge „Ne-ovisnost“ iz Osijeka, a u Rijeci i edukaciju stručnih suradnika u učeničkim domovima s cjelokupnog područja Republike Hrvatske.

Nastavljena je već ionako bogata izdavačka aktivnost Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te je u 2019. godini publicirana i nova knjiga „Mladi educiraju mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“, kao i 11. izmijenjeno i dopunjeno izdanje vodiča za mlade „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije kontinuirano aktivno sudjeluju i na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i zaštiti mentalnog zdravlja. Svoja znanja i iskustva tako uspješno razmjenjuju s domaćim i stranim stručnjacima te potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i skrbi o mentalnom zdravlju.

Slijedom svega navedenog, Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije prepoznat je kao jedan od vodećih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u stručnom radu, ne samo na županijskoj razini već i na državnoj, pa i na međunarodnoj akademskoj sceni.

Godišnjak i ostale publikacije u izdanju Zavoda u cjelovitom su obliku dostupni na www.zzjzvpz.hr.

Profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije