U Virovitičko-podravskoj županiji, 10. srpnja, predstavnici HGK – Županijske komore Virovitica: predsjednik Zlatko Pleša, direktorica Kristina Pleša i viša stručna suradnica Suzana Kolesarić i tajnik HOK – POK VPŽ Božidar Jeremić, prezentirali su županu Igoru Androviću i zamjenicima: Mariju Klementu i Darku Žužaku, te pročelniku Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojanu Mijoku, rezultate provedene ankete o utjecaju virusa COVID-19 na gospodarstvo Virovitičko-podravske županije.

Predsjednik ŽK Virovitica Zlatko Pleša je istaknuo da je inicijativom HGK – Županijske komore Virovitica, a u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i HOK  – Obrtničkom komorom VPŽ provedena on-line anketa među tvrtkama i obrtima na području Virovitičko-podravske županije, a s ciljem utvrđivanja mjera pomoći gospodarstvu uslijed otežanog poslovanja virusom COVID-19.

Anketa je sadržavala 16 pitanja, a provedena je od 10. do 26. lipnja.

Na anketu je odgovorilo 193 poslovna subjekta, od čega: 123 trgovačkih društava (63,7%) i  70 obrta (36,3%).

Gledano prema veličini, najviše zastupljenih 68,4% bilo je mikro poduzetnika, 23,8% malih, 6,2% srednjih i 1,6% velikih gospodarskih subjekata.

U anketi je najviše sudjelovalo tvrtki i obrta iz prerađivačkog sektora 20,2%, kao i iz ostalih uslužnih djelatnosti, te 15,5% iz trgovine i veliko i malo.

Ispitane tvrtke su istaknule da smatraju da smanjeni promet, obveze isplate plaće, poreza i doprinosa za radnike koji ne rade u uobičajenom opsegu, te otežanost transporta najozbiljnije otežavaju poslovanje uslijed epidemije virusa COVID 19: 

Uspoređujući isti period (ožujak/travanj/svibanj) 2019. i 2020. godine, 39,9% anketiranih se izjasnilo da imaju pad prometa za 20 – 50%, dok 17,6% imaju pad prometa do 20%.

Na pitanje o predviđanju utjecaja virusa COVID-19 na ukupne primitke/prihode do kraja 2020. (u usporedbi sa 2019.), njih 35,2% je odgovorilo da očekuju pad prihoda za 20 – 50%, a 29,5% ih očekuje pad prihoda od 20%.

Procjenjujući dinamiku poslovanja do kraja 2020. godine, s obzirom na ograničenja:
70,5% poslovati će bez (značajnijeg) prekida poslovanja, a 16,1% nastaviti će poslovati kroz 1-2 mjeseca.

67,9% poduzetnika će do kraja 2020. godine nastaviti poslovanje uz isti broj zaposlenika, 24,9% njih će smanjiti broj zaposlenika, a 7,2% poduzetnika očekuje povećanje broja zaposlenika.

Na pitanje što smatraju da će do kraja 2020. godine najviše otežati njihovo poslovanje zbog epidemije virusa COVID-19: 139 ih smatra da će smanjenje prihoda biti rezultat pada potražnje, 103 smanjenje priljeva kao rezultat pada prihoda i pada dinamike naplate potraživanja9 nedostatak radne snage radi samoizolacije/ karantene.

Na pitanje da li koriste neke od gospodarskih mjera Vlade RH za očuvanje poslovanja, njih 68,9%  ih već koristi, i to njih 68,4koriste mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta

79 tvrtki smatraju da bi odgoda otplate te otpis kamata na sufinancirane kredite za vrijeme trajanja COVID-19 pandemije, pomoglo u njihovom poslovanju,  58 ih smatraju da bi im smanjenje prireza, najbolje mogle ublažiti posljedice uzrokovane epidemijom virusa COVID-19, 44 ih smatra da bi im pomogla potpora za financiranje bolovanja djelatnika koji se nalazi u samoizolaciji/ karanteni zbog inficiranosti COVID-19 virusom, 41 ih smatra da bi bilo potrebno sufinanciranje kamate na kredite za obrtna sredstva COVID-19,…

70% poduzetnika je navelo da bi im savjetodavne usluge pomogle u području poslovanja, korištenja mjera Vlade te savjetodavna pomoć u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU sredstava.

Na kraju upitnika dana je mogućnost tvrtkama i obrtima da daju svoje prijedloge za  oporavak i olakšavanje daljnjeg poslovanja, koje navodimo u cijelosti.

Prijedlozi tvrtki :

 • kod provođenja nadzora ne kažnjavati poduzetnike već im dati realan rok za ispravak nedostataka; (besplatni savjetnici koji bi bili na raspolaganju svima kako bi bilo što manje grešaka i kazni)
 • omogućiti daljnje odgode plaćanja poreza; 
 • ukinuti plaćanja akontacija poreza na dobit i dohodak; 
 • dati prednost domaćim proizvođačima u trgovačkim centrima i pri izvođenju građevinskih radova
 • EU sredstva da gospodarstvo izdrži do sljedećeg proljeća
 • smanjiti poreze u svim područjima na flat rate i pojednostaviti politiku istih (dobit, dohodak, imovina). Dozvoliti gospodarstvu da se razvija, bez usporavanja nepotrebnom birokracijom.
 • obavijestiti poduzetnike o realnom roku korištenja mjera bez nepotrebnog korištenja vremena i novca (za zajam za obrtna sredstva Covid-19 bilo je potrebno prikupiti 80-ak papira, da bi kraju ispao sistem “NAJBRŽI PRST„)
 • pomoć Vlade u nepovratnim sredstvima da se održi financijska stabilnost tvrtke
 • mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta
 • dodatna potpora Vlade proizvođačima duhana u pokriću troška osiguranja usjeva kako bi se trošak premije osiguranja sveo maksimalno na nivo 2019 godine. Odgoda plaćanja energenta do kraja godine, kada otkupljivači duhana isplate sav otkupljeni duhan ili do isplate poticaja proizvođačima duhana. Za proizvođače duhana tijekom trajanja krize obustaviti isplatu svih davanja prema jedinicama lokalne samouprave
 • pomoć gospodarstvu od strane VPŽ
 • dodatne kreditne linije za osiguranje likvidnosti
 • privlačenje turista u kontinentalnu Hrvatsku
 • beskamatni krediti za obrtna sredstva
 • trajno plaćanje PDV-a po naplaćenim računima

Prijedlozi obrtnika:

 • uvođenje skraćenog radnog vremena za sve poslodavce
 • u buduće nikako ne zabranjivati rad
 • uvesti mjere zaštite domaće i tradicijske proizvodnje