Obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županij, Sanja Bošnjak, donijela je Odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog olujnog vjetra za području grada Orahovice

Elementarna nepogoda za područje grada Orahovice, uzrokovana je olujnim vjetrom od 13. srpnja 2016. godine, a kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima te na objektima i infrastrukturi.

Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se Gradsko povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda koje će zbrojne podatke dostaviti Državnom povjerenstvu.

Fotografije Kristijan Toplak