spot_img

Kroz projekt ”Zaželi” zaposlit će se 15 nezaposlenih koji će brinuti i skrbiti za 62 osobe

Objavljeno:

Općina Čačinci: Kroz projekt ”Zaželi” zaposlit će se 15 nezaposlenih koji će brinuti i skrbiti za 62 osobe

Općina Čačinci projektom zapošljavanja žena hvata se u koštac s gorućim problemima na svom području, nezaposlenošću i brizi o starijima i nemoćnima. Vrijednost projekta je 2.913.487,84 kuna i provodit će se u partnerstvu s DVD-om Čačinci, Područnim uredom HZZ-a Virovitica i Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Trenutne prilike stanovništva općine Čačinci obilježene su nekolicinom negativnih trendova, negativnim prirastom i većim starenjem stanovništva te visokom stopom nezaposlenosti usprkos relativno visokom udjelu radno sposobnih osoba u ukupnom stanovništvu, posebice žena. Suočene s otežanim pronalaskom posla i zapošljavanjem te slabom dostupnosti obrazovanja su ženske osobe iz ruralnih područja, posebice u dobi 50 i više godina i time su izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Ciljna skupina su 15 ženskih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina.
Opći cilj ovog projektnog prijedloga je u općini Čačinci omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i povećanje kvalitete života za 62 krajnja korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

Čađavica prijavila projekt zapošljavanja žena

Prijavom projekta “Zaželi – Čađavica” vrijednog 2.137.152,03 kuna lokalne vlasti u Čađavici odgovovaraju na krizne probleme u općine, nezaposlenost i veliki broj starijih domaćinstava u riziku od socijalne isključenosti.
Nekoliko negativnih trendova obilježava trenutne prilike stanovništva općine Čađavica, negativni prirast i sve veće starenje stanovništva te visoka stopa nezaposlenosti usprkos relativno visokom udjelu radno sposobnih osoba u ukupnom stanovništvu, posebice žena.

Visoka stopa rizika od siromaštva, negativni trend migracije stanovništva dodatno odražavaju alarmantno stanje u općini Čađavica.

Suočene s otežanim pronalaskom posla i zapošljavanjem te slabom dostupnosti obrazovanja su ženske osobe iz ruralnih područja, posebice u dobi 50 i više godina i time su izložene riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
Velik dio starijih i nemoćnih osoba nemaju pomoć u kućanstvu i svakodnevnim poslovima. Time se primiču ili već pripadaju ranjivoj skupini u opasnosti od siromaštva ili socijalnoj isključenosti.

Cilj je kroz projekt osposobiti i zaposliti deset ženskih osoba u općini Čađavica koje će pružanjem svakodnevne pomoći u kućanstvu povećati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika čime će se pozitivno doprinjeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

Zaposlit će se deset žena koje će pružati podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. U sklopu projekta žene će se obrazovati i osposobljavati čime će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada i nakon završetka projekta.

Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica, i Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Općina Crnac zaposlit će 12 žena starijih od 50 godina u nepovoljnom položaju u sklopu projekta ”Zaželi”

Općina Crnac, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac“ u sklopu programa zapošljavanja žena ”Zaželi”.

Projekt je vrijedan 2.159.751,72 kune, a osnažit će radni potencijal teže zaposlivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici. Općina Crnac ovim prijedlogom kroz projektne aktivnosti zaposlit će 12 žena s naglaskom na starije od 50 godina, uključujući žene u nepovoljnom položaju koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika pružajući im pomoć i podršku, istodobno smanjujući svoju i njihovu socijalnu isključenost i rizik od siromaštva.

Također, predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje žena što će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju i učiniti ih kvalitetnijim radnim kadrom konkurentnijim na tržištu rada. Trenutne prilike stanovništva općine Crnac obilježene su nekolicinom negativnih trendova, negativnim prirodnim prirastom i sve većim starenjem stanovništva, te visokom stopom nezaposlenosti usprkos relativno visokom udjelu radno sposobnih osoba u ukupnom stanovništvu.

Visoka stopa rizika od siromaštva i negativni trend migracije stanovništva dodatno odražavaju alarmantno stanje u općini Crnac. Suočene s otežanim pronalaskom posla i zapošljavanjem te slabom dostupnosti obrazovanja su ženske osobe iz ruralnih područja, posebice u dobi 50 i više godina i time su stavljene izrazito nepovoljan položaj na tržištu rada. Jednako tako velik broj starijih domaćinstava na području općine izložen je riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Općina Crnac prijavom ovog projekta Ministarstvu rada i mirovinskog sustava hvata se u koštac s gorućim problemima na svom području

Virovitica.info
Virovitica.info
Virovitica.info je nezavisni internet portal koji je online s vama od 23. ožujka 2003. godine.
spot_img

Podijeli objavu

Popularno

Slične objave
Klikni