U prostorijama Češkog doma u Virovitici 10.12.2015. godine s početkom u 18.00 sati održana je promocija Priručnika za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku. Na promociji Priručnika nastalog u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”* prisutnima su autorice priručnika predstavile njegov sadržaj i namjenu.

Priručnika za žrtve i svjedoke u kaznenom postupku

Priručnik je nastao s ciljem informiranja i osnaživanja žrtava za prijavljivanje nasilja te povećanja razumijevanja procesa u slučajevima kada se odluče prijaviti nasilje ili se nađu u svojstvu svjedoka u sudskom procesu. U njemu se na jednostavan i razumljiv način iznose korisne informacije o kazneno-pravnom sustavu i tijeku sudskih procesa kako bi se razbio strah od nepoznavanja sudskih postupaka, ali i osvijestile žrtava nasilja nastojeći kod njih stvoriti osjećaj sigurnost u korištenje vlastitih prava kao i nepostojanje krivice i odgovornosti za ponašanje nasilnika. Priručnik je koncipiran u četiri dijela u kojima se nastoji obuhvatiti geneza nasilja i nasilnih ponašanja te tijek samog sudskog procesa i tretmana žrtava i svjedoka kaznenog postupka u koji su uključeni.

Cjeline priručnika odnose se na zaštitu žrtava obiteljskog nasilja, kazneni postupak, Zakon o socijalnoj skrbi te informacije koje upotpunjuju i objedinjuju prethodne teme i time tvore cjelokupni sistem proceduralnog detektiranja nasilja, sankcioniranje kaznenih postupaka uzrokovanih nasiljem te upoznavanje sa zakonskim regulativama i okvirima.

Priručnik je višemjesečni rad autorica Dese Kolesarić i Ines Hečimović, a na promociji su prisutne upoznale s pojedinostima i izazovima nastanka priručnika te su iskoristile priliku i zahvalile svima koji su sudjelovali u realizaciji uspješno zajedničkog projekta izrade priručnika.

Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.