Održana je zadnja radionica pod nazivom “Upravljanje projektnim ciklusom – kako uspješno napisati projekt financiran iz EU fondova” u organizaciji VIDRA – agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Edukacija je dio potprograma “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije”. Cilj potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pretpristupnih fondova Europske Unije, te strukturnih i Kohezijskog fonda.

Provedenu trodnevnu radionicu odslušalo je, i aktivno u njoj sudjelovalo, 18 predstavnika općina, gradova i komunalnih poduzeća kojima su zadnji dan podjeljena uvjerenja za uspješno završen seminar.