Načelnik općine Voćin Predrag Filić u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao je Memorandum o razumijevanju. Riječ je projektu vrijednom 762.512,69 EUR kojim će se iz IPARD programa, mjere 301 isfinancirati radovi na izgradnji prve faze kanalizacijske mreže u Voćinu. Memorandum omogućava pokretanje procedure javne nabave, koju općina Voćin mora izvršiti sukladno procedurama i dokumentima propisanim od strane Europske komisije.

Naime, projekt je u administrativnoj obradi Agencije ocijenjen prihvatljivim za financiranje u okviru IPARD programa Mjera 301 – sektor kanalizacija. Ovaj tjedan očekuje se objava otvorenog javnog natječaja (Open local procedure) a projektna dokumentacija (Tender dosjea) biti će objavljena na stranicama na stranicama EuropeAid te na stranicama Agencije.

Ovaj vrlo zahtjevni projekt za općinu Voćin izradila je VIDRA-agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.