U razdoblju 11. – 13. ožujka 2014. godine u Kolašinu se održava Radni sastanak IPARD Agencija za plaćanja i Upravnih direkcija (Ministarstva poljoprivrede) zemalja članica Stalne radne skupine za regionalni ruralni razvoj jugoistočne Europe (SWG). Organizatori sastanka su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i SWG, a na sastanku prisustvuju predstavnici gore navedenih institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Srbije i Turske, kao i predstavnici Odjela A5 Glavne uprave za poljoprivredu Europske komisije.

Osnovni cilj sastanka je prijenos i razmjena znanja i iskustava u okviru pripreme zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za učinkovito korištenje pretpristupnih fondova EU za poljoprivredu i ruralni razvoj, odnosno nastavka provedbe IPARD programa u razdoblju 2014. – 2020.

U ime organizatora skup je pozdravio pomoćnik ministra Darko Konjević , a u ime SWG-a program radnog sastanka vodio je glavni tajnik Boban Ilić. Predavači na radnom sastanku su Gerard Kiely, voditelj Odjela 5 Europske komisije, Dick van Dijk, savjetnik u istom odjelu, koji će predstaviti aktualno stanje oko izrade pravnog okvira i dinamiku provedbe IPARD programa u budućem razdoblju, te Tugomir Majdak, pročelnik za zajedničke politike i fondove EU Virovitičko podravske županije, koji je pozvan da kao jedan od vodećih stručnjaka na području ruralnog razvoja u RH, prenese iskustva Republike Hrvatske u provedbi SAPARD i IPARD programa, te na osnovi istih predstavi osnovne smjernice zemljama i institucijama koje se opsežno pripremaju za buduću provedbu pretpristupnog programa IPARD. Također, pročelnik Majdak predstavio je iskustva u programiranju i provedbi mjere LEADER, mjere za uravnotežen lokalni razvoj u sklopu izrade i provedbe lokalnih strategija razvoja i funkcioniranja lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

Republika Hrvatska je u okviru statusa kandidata za članstvo u EU u razdoblju 2006. – 2013. provodila SAPARD i IPARD program, te u okviru IPARD programa uspješno akreditirala i provodila ukupno 6 mjera, što je brojčano najveći broj pretpristupnih ruralnih mjera za neku zemlju kandidata za članstvo u EU. Također, neke od mjera su, sukladno zahtjevnoj EU proceduri, akreditirane i provođene jedino u okviru IPARD programa za RH. U isto vrijeme, stvoren je učinkovit institucionalni okvir (Agencija za plaćanja, Upravna direkcija, Nacionalni fond i dr.) za buduću provedbu EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj. Sve ove stvorene vrijednosti u proteklom razdoblju kvalitetan su temelj za uspješnu regionalnu suradnju i prijenos znanja i iskustava na području ruralnog razvoja sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

Podsjetimo, Republika Hrvatska u 2014. godini, iščekujući dovršetak i odobrenje Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. i početak provedbe mjera unutar ovog programa, nastavlja provedbu IPARD programa u okviru mjera 101 i 103 (najavljeni natječaji u ožujku/travnju), nakon što je Europska komisija prijelaznom Uredbom omogućila našoj zemlji kontinuitet korištenja EU sredstava kroz IPARD program.