U utorak, 3. veljače, u maloj vijećnici Virovitičko-podravske županije održan je sastanak s temom prijave projekata na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za energetsku obnovu nestambenih zgrada. Sastanku su prisustvovali pročelnica županijskog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Vesna Šerepac sa suradnicima te ravnatelji osnovnih i srednjih škola s područja županije.

IMG_4507

Na sastanku su definirani projekti koji će biti prijavljeni te su utvrđeni rokovi pripreme prijavne dokumentacije kako bi se na vrijeme apliciralo prema Fondu.

Virovitičko-podravska županija je i do sada ulagala u energetsku učinkovitost odgojno-obrazovnih institucija i poboljšanje tehničkih uvjeta, a u tom smjeru će se nastaviti i u budućnosti.