Radovi na Poduzetničkom inkubatoru, koji se u Virovitici gradi u sklopu EU projekta vrijednog 7.201.619,00 kuna, odvijaju se prema planu

U sklopu EU projekta „E-inkubator – sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji“, u Poduzetničkoj zoni II u Virovitici, gradi se Poduzetnički inkubator čija je gradnja započela prije 3 mjeseca, 26. listopada. Radove na izgradnji poduzetničkog inkubatora, čiji su temeljni kamen položili saborski zastupnik Josip Đakić, župan Tomislav Tolušić i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, izvodi domaća tvrtka Domogradnja d.o.o.. Trenutno se provode radovi na izvođenju vertikalne nosive zidane konstrukcije prizemlja građevine kao i pripadnih nadvoja nad otvorima. U skladu sa provedbom dinamičkog plana izvođenja navedenih radova, nakon izvedene nosive konstrukcije prizemlja, slijede tesarski radovi na postavljanju oplate za izvedbu armirano betonske međukatne konstrukcije građevine.

Podsjetimo, nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partner na projektu VIDRA- Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Pridruženi partner na projektu je BIOS – poduzetnički inkubator Osijek, koji je trenutno jedan od vodećih u RH, a pomoći će u prenošenju iskustava i vještina stečenih u dosadašnjem radu. “E-inkubator – sa i bez zidova u Virovitičko-podravskoj županiji“ jedan je od najvrjednijih EU projekata koji se provodi na području naše županije, a ukupna vrijednost mu je 960.215,89 eura ili 7.201.619,00 kuna. Od toga, bespovratna sredstva Europske unije predstavljaju 719.777,83 eura, dok će Virovitičko-podravska županija izdvojiti 221.137,22 eura, a VIDRA 19.300,34 eura.