Zbog uređenja raskrižja na Trgu svetog Josipa u Slatina i prespajana vodoopskrbnih cijevi pojedini dijelovi Slatine trenutno su bez opskrbe vodom iz vodovoda. Prema planu radovi na vodovodu trebali bi biti završeni danas, 20. travnja do 15 sati. Grad Slatina i gradsko komunalno društvo Komrad d.o.o. mole građane za strpljenje i zahvaljuju na razumijevanju.

620