Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić, posjetio je Virovitičko-podravsku županije, gdje se je na sastanku u Sali za sastanke sastao s izlasnalstvom Virovitičko-podravske župnije i Grada Virovitice, koje su predvodili obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak i Ivica Kirin, te Josip Job, kao pročelnik DUZS-a Područnog ureda Virovitica.

Ravnatelj DUZS-a Jadran Perinić posjetio VPŽ, 1. ožujka će s u Virovitici održati Svečana akademija DUZS-a

Na sastanku se, između ostalog govorilo o održavanju svečane akademije DUZS-a povom obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite. Akademija će s održati u Virovitici 1. ožujka. Osim toga, ravnatelj Jadran Perinić, nazočnima je predstavio mogućnosti apliciranja projekata za financiranje iz EU fondova u sferi sustava civilne zaštite. Nakon održanog sastanka, sudionici su obišli moguće lokacije u gradu Virovitici za održavanje navedene svečane akademije, pokazne vježbe i predstavljanje opreme. (Fotografije: Kristijan Toplak)