Gradonačelnik Slatine Ivan Roštaš obišao je radove na uređenju raskrižja na državnoj cesti D69 u Slatini na Trgu svetog Josipa. Obišavši radove gradonačelnik se uvjerio da radovi napreduju prema planu i bit će završeni u predviđenom roku.

Da bi se povećala pouzdanost vodoopskrbe na području grada i izbjegle poteškoće, gradska komunalna tvrtka Komrad obavila je poslove rekonstrukcije cjevovoda, odnosno zamjenu cijevi i ventila zbog čega je u pojedinim djelovima grada došlo do prekida opskrbe vodom.

Radovi su uspješno završeni, te obustave vode zbog radova na uređenju raskrižja više neće biti. Grad Slatina i Komrad d.o.o. zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju.