Autor fotografije: Mario Erjavec

Ukoliko želite da i vašu fotografiju objavimo na Virovitica.info portalu, pošaljite je na redakcija@virovitica.info
Fotografija mora biti minimalne širine 1000 px
U e-mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:

  • ime i prezime autora fotografije
  • opis fotografije (tko se nalazi na fotografiji, gdje je snimljena…)