Ružica grad

AUTOR: Zoran Rudec

Ružica grad ili Velika utvrda Orahovica je najveći sačuvani utvrđeni grad u Slavoniji i jedan od najvećih u Hrvatskoj. Ruševine ove utvrde svjedoče o razvijenoj kulturi u regiji od srednjeg vijeka do početka 20. stoljeća.

Ukoliko želite da i vašu fotografiju objavimo na Virovitica.info portalu, pošaljite je na redakcija@virovitica.info

  • fotografija mora biti minimalne širine 1000 px
  • u e-mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • ime i prezime autora fotografije
  • opis fotografije (tko se nalazi na fotografiji, gdje je snimljena…)