Vlak

Najmlađi posjetitelji sajma Viroexpo sva tri dana moći će vlakićem besplatno iz centra grada doći do sajamskog prostora u Vukovarskoj 13. Na taj način nastavit će se tradicija besplatne vožnje turističkim sajamskim vlakićem koji je i prijašnjih godina bio hit među najmlađima.

Raspored vožnje

  • Petak – polasci iz grada (10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00)
  • Petak – polasci sa sajma(10,30; 11,30; 12,30; 14,30; 15,30; 16,30)
  • Subota i nedjelja – polasci iz grada: (10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00)
  • Subota i nedjelja – polasci sa sajma: (10,30; 11,30; 12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30)