U maloj vijećnici Virovitičko – podravske županije u četvrtak, 24. rujna, održana je 2. sjednica županijskog Savjeta mladih na kojoj se raspravljalo o Programu rada za narednu 2016. godinu.

Sjednicu je otvorila predsjednica Savjeta mladih Sanja Sabolić, a osim članova, prisutan je bio i tajnik Županijske skupštine Ivan Horvat. Glavna točka dnevnog reda bila je razmatranje Prijedloga programa rada za 2016. godinu. Nakon što su razmotrene sve točke dnevnog reda, isti je jednoglasno usvojen.

Program rada usmjeren je u prvom redu na činjenicu da su mladi važan dio društva koji svojim znanjem i kreativnošću mogu doprinijeti njegovom razvoju.

*Savjet mladih Virovitičko-podravske županije savjetodavno je tijelo Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Županiji.