Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. LAG-u Karašica isplaćeno je 157.828,74 kn, LAG-u Baranja 130.129,62 kn, LAG-u Laura 69.335,96 kn, LAG-u Krka 29.593,81 kn, LAG-u Adrion 70.531,68 kn, LAG-u Marinianis 78.819,85 kn, LAG-u Srijem 135.253,31 kn, LAG-u Šumanovci 54.591,62 kn, LAG-u Petrova Gora 55.017,85 kn, LAG-u Međimurski doli i bregi 62.777,25 kn, a LAG-u Zrinska gora-Turopolje 116.968,69 kn.

Lokalnim akcijskim grupama Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je sklopila ugovore o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje četrdeset dvije Lokalne akcijske grupe (LAG) u iznosu od 37,8 milijuna kuna.

Lokalna akcijska grupa “Marinianis” zaprimila je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o isplati sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a. Odobrena su sredstva za treće tromjesečje 2014. godine u iznosu od 78.819,85 kuna. Inače, slatinski LAG priprema se za natječaj Mjere ruralnog razvoja kojeg Ministarstvo poljoprivrede planira otvoriti tijekom prvog tromjesečja. LAG “Marinianis” na svom području održat će radionice za sve zainteresirane i potencijalne korisnike koji se planiraju prijaviti na natječaj. Radionice kreću početkom veljače. Uz to, aktivna je priprema za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Marinianis” za programsko razdoblje 2014. – 2020.