Virovitica

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente. Naime spomenutom odlukom snižava se spomenička renta za obveznike koji gospodarsku djelatnost obavljaju u objektima koji se nalaze u kulturno povijesnoj cjelini i u objektima koji imaju status nepokretnog kulturnog dobra i to elektronički mediji, trgovine automobilima, predstavništva, poslovnice, ispostave, osiguravajuća društva, pošta, odvjetnički uredi, javnobilježnički uredi, banke, mjenjačnice, štedno kreditne zadruge, kladionice, trgovine telekomunikacijskom opremom i društva koja se bave telekomunikacijskom djelatnošću i to sa 7 kn/m² na 4 kn/m².

Za izložbeno-galerijske prostore, frizerske salone, cvjećarnice, trgovine tekstilom, poklon galerije i trgovine, trgovine obućom i kožom, ljekarne, ambulante i ordinacije, trgovine mješovitom robom, mesnice, pekare, trgovine tehničkom robom i biciklima, trgovine za usluge i promet u poljoprivredi, kancelarijski prostori trgovačkih društava, mliječni restorani i slastičarne, ugostiteljski objekti svih vrsta, restorani, zlatari, videoteke, turističke agencije, fotografi i fotokopirnice i ostale specijalizirane trgovine visina spomeničke rente iznosi 2 kn/m². (Virovitica.hr)