620

Cijela istočna Hrvatska trebala bi 2016. godine, umjesto deset općih bolnica, imati četiri, a KBC Osijek ostao bi klinički regionalni centar. Broj bolničkih kreveta smanjio bi se sa 4085 na 2155, a broj bolničkih pacijenta trebao bi biti manji za deset posto, za koliko bi se istodobno povećao broj pacijenta u dnevnim bolnicama i u ambulantnom liječenju. Francuski konzultanti koji su ove godine za Ministarstvo zdravlja radili master plan hrvatskih bolnica predložili su pilot-projekt spajanja bolničkih ustanova na istoku Hrvatske, a sve kako bi se povećala njihova učinkovitost i smanjili troškovi.

Naime, prosječna udaljenost gradova u kojima se nalaze te bolnice samo je pedesetak kilometara, a između Vukovara i Vinkovaca samo 20. Pokaže li rezultate, taj bi pilot-projekt mogao postati prototip za promjene 53 ostale bolnice obuhvaćene master planom.

Prema tom francuskom prijedlogu, KBC Osijek ostao bi središnji centar svih sedam županija koje ulaze u pilot- projekt kao centar izvrsnosti za sve stanovnike koji trebaju zahtjevniju zdravstvenu skrb.

Kao jedna bolnica na dvije lokacije funkcionirat će OB Vinkovci kojoj se pridružuje manja, OB Vukovar. Slično bi bilo i s OB u Slavonskom Brodu koja bi se spojila s OB Našice.

Treća bolnica, predviđeno je, nastat će spajanjem OB u Novoj Gradiški i Pakracu u jednu bolnicu, sa sjedištem u Požegi. Četvrta velika bolnica dobit će se pripajanjem koprivničke bolnice i OB Bjelovar s OB Virovitica, s tim da će glavna bolnica biti u Virovitici, a ne u većoj, koprivničkoj. (Jutarnji.hr)