Opća bolnica Virovitica nastavlja s ulaganjima kojima je cilj sigurna i kvalitetna zdravstvena usluga. Ovih su dana stare bolničke zgrade spojene na novu transformatorsku stanicu TS 10/0,4 kV; 2x1000kVA i novo agregatsko postrojenje1x810kVA što će u sljedećih 30 godina, koliko traje procijenjeni vijek mreže, osigurati kvalitetnu opskrbu električnom energijom.

Prespajanje sa stare bolničke transformatorske stanice na novu, izgrađenu 2010. godine, učinjeno je zbog sigurnijeg napajanja električnom energijom, ali i dotrajalosti stare stanice. Ugovorena vrijednost radova je 849.811,25 kuna.

“Realizacijom ovoga projekta dokazujemo da nam je sigurnost naših pacijenata itekako važna. Isključenjem starog agregata i spajanjem novoga sigurni smo da će naši odjeli u slučaju nestanka električne energije moći normalno funkcionirati, a modernizacija će nam donijeti i određene uštede”, kazala je sanacijska upraviteljica Opće bolnice Virovitica dr.sc. Marijana Živko.