Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, u petak 21. rujna, otvoriti će nove proizvodne pogone Spider grupe Pitomača. U 16,00 sati ministar će u Lozanu otvoriti pilot pogon ekstrakcije tvrtke Biofarma d.o.o., a u 17,30 sati u Pitomači upravnu zgradu, komore za dezinsekciju ljekovitog bilja i skladišta sirovina u Spider grupa d.o.o., Petra Preradovića 183.

Spider grupa Pitomača je povezani poslovni sustav koji se bavi uzgojem, preradom ljekovitog i aromatičnog bilja, te opremanjem čajeva. Proizvode na bazi ljekovitog i aromatičnog bilja, plasiraju na domaćem i stranom tržištu za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije.

Spider grupa Pitomača, povezala je tvrtke Jan-spider d.o.o. (prerada ljekovitog i aromatičnog bilja), Herbarium d.o.o. (opremanje gotovih proizvoda), Biofarma d.o.o. (uzgoj ljekovitog bilja), Đolta d.o.o. (uzgoj ljekovitog bilja u kooperaciji i otkup) u jedinstven koncept „od polja do stola“. Na vlastitim poljima uzgajaju ljekovito bilje za potrebe proizvodnje čajeva i proizvoda na bazi ljekovitog bilja. Cijeli proces je zatvoren unutar vlastitih kapaciteta i korisnicima proizvoda i usluga jamči kvalitetu i jedinstven doživljaj u proizvodima. Uzgajaju ljekovito i aromatično bilje na kontroliran i siguran način, koje jamče implementirani sustavi kvalitete ISO 22000:2005, HACCP, GMP (dobra proizvođačka praksa), GLOBAL G.A.P. (dobra agronomska praksa). Dio proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja je EKO uzgoj, koje je već godinama dio ponude njihovih proizvoda. (vpz.hr)