Olujno nevrijeme koje je pogodilo područje Vukosavljevice, zahvatilo je oko 1.000 hektara, a iznos štete cijeni se na 2.600.000,00 kuna

Olujno nevrijeme koje je 28. lipnja zahvatilo područje općine Špišić Bukovice, odnosno Vukosavljevice, prema prvom priopćenje navedene općine, zahvatilo je oko 1.000 hektara, a iznos štete cijeni se na 2.600.000,00 kuna. Postotak oštećenja kreće se od 40 do 90 posto. Najviše su stradalu dugogodišnji nasadi i obrtna sredstva.

Na području općina Suhopolje, Lukač i Gradina, procijenjena šteta od suše, cijeni se na 47.500.000,00 kuna

Prema podacima općina Suhopolje, Lukač i Gradina, za koje je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, proglasio elementarne nepogodu zbog suše, štete na kulturama i usjevima na naveden tri općine procjenjuju se na 47.500.000,00 kuna. Pojedinačno, na području Suhopolja, gdje su oštećenja na kulturama od 50 do 90 posto, šteta se procjenjuje na 7.500.000,00 kuna. Na području Lukača, oštećenja su na 35 do 80 posto. Zabilježena su na oko 6.000 hektara i procijenjena šteta iznosi 20.000.000,00 kuna. Isti iznos procijenjen je za područje općine Gradina, ali na 7.000 hektara, a oštećenja se procjenjuju na 40 do 70 posto kultura.