Na virovitičkoj ergeli punokrvnih arapskih konja ‘Bonata Arabians’ u nedjelju, 8. ožujka, rođeno je muško ždrijebe Giuliano čime je nastavljen uspješan rad na uzgoju i selekciji konja ove plemenite pasmine konja.

Posebnu važnost ovom događaju daje činjenica da je Giuliano potomak WH Justice-a, jednog od najtrofejnijih arapskih pastuha danas u svijetu, s kojim je parena kobila Tamna u vlasništvu ergele. Uz Giuliano-va oca, Julian-a, također u vlasništvu ‘Bonata Arabians’, fond ergele sada je obogaćen drugim grlom koje potječe od trenutno svjetski najpoznatijeg pastuha arapske pasmine, koji na najvažnijim natjecanjima u Europi i Americi slovi kao ‘otac šampiona’. Ergela ‘Bonata Arabians’ ovim ždrijebljenjem zabilježila je prvi ovogodišnji uspjeh uoči planiranih sudjelovanja na konjičkim i izložbenim natjecanjima u Hrvatskoj i Europi.

Rođenje Giuliano-a uspjeh je i na razini Hrvatske, jer su ždrebac Giuliano i njegov otac Julian jedina dva potomka vrsnog pastuha WH Justice-a u Hrvatskoj i na području jugoistočne Europe. Prošle godine ergela je ostvarila izniman uspjeh osvajanjem na međunarodnoj izložbi punokrvnih arapskih konja u organizaciji mađarske državne ergele Babolna gdje je kobila Djessica osvojila 1. mjesto u kategoriji mladih omica od jedne do tri godine i kasnije nagrađena titulom Silver junion champion filly, kobila Milah 2. mjesto u kategoriji omica do tri godine, u kategoriji kobila Tamna je osvojila 2. mjesto, a u kategoriji pastuha Djames-u je pripalo 3. mjesto.

Tri godine ranije, 2011. u Bjelovaru, konji ergele ‘Bonata Arabians’ zablistali su na Festivalu punokrvnih arapskih konja, gdje je Ladmina postala državni prvak u kategoriji omica (Junior gold champion filly) i najljepši konj izložbe (Best in show), Djames je bio prvi u klasi mladih pastuha i srebrni prvak države (Silver national champion stallion), a Masso prvi u klasi muške omadi i brončani prvak države (Bronze national champion colt).

Ergela ‘Bonata Arabians’ smještena je pet kilometara južno od Virovitice u Svetom Đurađu, na imanju koje se prostire 15 hektara pašnjaka i šuma. U okviru ergele u veljači je osnovan Konjički klub ‘Bonata Arabians Sport’ koji će građanima uskoro omogućiti pohađanje škole jahanja, za učenike škole u prirodi, terenske nastave i izlete i tako poticati interes javnosti za konje i konjički sport.