Krajem veljače u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bile su evidentirane 9.523 nezaposlene osobe. U odnosu na prošli mjesec (siječanj 2016.) evidentirano je 0,9% ili 90 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (veljača 2015.) nezaposlenost je manja za 8,9% ili 935 nezaposlene osobe.

Nezaposlenost

Nezaposleni prema spolu

Krajem veljače 2016. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bile su evidentirane 5.092 nezaposlene žene, s udjelom od 53,4% naspram 4.431 nezaposlenih muškarca ili 46,6%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 0,4 postotna boda, a u usporedbi s veljačom prošle godine povećao se za 1,1 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe preko 50 godina starosti (28,2%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila u dobnoj skupini od 15 do 19 godina , dok je u ostalim dobnim skupinama došlo do povećanja nezaposlenosti. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se smanjila u svim dobnim skupinama.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.250 ili 34,1%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.745 ili 28,8%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.442 ili 25,6%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (566 ili 5,9%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (209 ili 2,1%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (311 ili 3,2%).

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem veljače na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: 

Ispostava Virovitica – 4.207
 Ispostava Slatina – 3.161
 Ispostava Orahovica – 1.213
 Ispostava Pitomača – 942

Nezaposlenost prema gradu i općini stanovanja

Krajem veljače 2016. godine evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: grad Virovitica-2.003, grad Slatina-1.698, grad Orahovica-495, općina Pitomača-942, općina Crnac-180, općina Čačinci-308, općina Čađavica-285, općina Gradina-522, općina Lukač-426, općina Mikleuš-188, općina Nova Bukovica-215, općina Sopje-300, općina Suhopolje-805, općina Špišić Bukovica-444, općina Voćin-475, općina Zdenci- 230.

Nezaposlenost hrvatskih branitelja

Krajem veljače 2016.godine na evidenciji Područnog ureda Virovitica bio je prijavljen 1021 hrvatski branitelj, što je isti broj branitelja više u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isti period prošle godine broj nezaposlenih branitelja smanjio se za 90 osoba ili 8,1%. Udio branitelja u ukupnom broju nezaposlenih obuhvaća 10,7%.