U sklopu redovne terenske nastave vodstvo Zavoda za inženjerstvo okoliša svoje studente završnih godina povelo je u Viroviticu kako bi u praksi vidjeli dobre primjere postupanja s komunalnim i posebnim vrstama otpada, od njihova skupljanja pa do raznih načina iskorištavanja. Studenti su posjetili Floru i Spectra-mediu, te obišli Gradsko odlagalište.

Geotehnički fakultet iz Varaždina, koji djeluje u okviru Sveučilišta u Zagrebu, jedna je od rijetkih znanstvenih ustanova koja je nastavni program u potpunosti prilagodila zahtjevima „tržišta“. Njihovo najmlađe studijsko usmjerenje „Inženjerstvo okoliša“, koje sadržaj temelji na problematici upravljanja vodama, onečišćenja tla, te zbrinjavanja otpada najbolji je primjer pravovremenog obrazovanja stručnih kadrova koji hrvatskoj nedostaju i za kojima privreda vapi. I sva ostala djelatnost Zavoda primarno je orijentirana na suradnju s domaćom industrijom i gospodarstvom.

Inače, znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost fakulteta odvija se putem Zavoda za opće znanosti, Zavoda za geotehniku, Zavoda za hidrotehniku i spomenutog Zavoda za inženjerstvo okoliša. Fakultet raspolaže geotehničkim laboratorijem, laboratorijem za oplemenjivanje sirovina, laboratorijem za geokemiju okoliša, informatičkim centrom za GIS-edukaciju, a primjereno je opremljen i za terenske istraživačke radove.