620

Gradonačelnik Ivica Kirin sa svojim suradnicima posjetio je Hrvatske ceste gdje su se sastali sa direktorom Sektora za studije i projektiranje Tomislavom Cvetkom kako bi se upoznao sa budućim aktivnostima Hrvatskih cesta na području grada Virovitice.

Direktor Tomislav Cvetko upoznao je gradonačelnika da je doneseno rješenje, odnosno da je namjeravani zahvat autoceste A-13 Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – Terezino Polje, dionice Bjelovar- Virovitica, temeljem Studije o utjecaju na okoliš, prihvatljiv za okoliš te se na taj način stvaraju preduvjeti za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole.

To je ujedno i podloga za idejno rješenje buduće trase ali i pripremu financijske konstrukcije za izgradnju ove iznimno važne prometnice za grad Viroviticu, ali i ovaj dio Hrvatske.

Govorilo se je i o izgradnji Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje gdje je gradonačelnik Kirin ponudio svu moguću pomoć pri realizaciji ovog projekta, odnosno pomoć u rješavanju problema oko deponiranja humusa koji nastaje iskopom prilikom izgradnje ceste. (Virovitica.hr)