Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučio je kako je HRT postupao nezakonito kada je provjeravao korištenja odjavljenog prijamnika, odnosno kada je, nakon što bi vlasnik prijamnika odbio kontroloru pristup u stan, ponovno prijavljivao istoga za plaćanje mjesečne pristojbe.

“Prema ocjeni Visokog upravnog suda RH nezakonitost… postoji i zbog propisivanja mogućnosti svakodobne kontrole posjeda i/ili vlasništva prijamnika.

Zakon o HRT-u ne sadrži odredbe koje bi regulirale način kontrole korištenja odjavljenog prijamnika, odnosno način na koji bi ovlaštene osobe HRT-a, ne povrijeđujući ustavna načela nepovredivosti doma i zaštite privatnosti, mogle obavljati tu zadaću.

Ovako kako je to propisano osporenom Odlukom nije zakonito”, ističe se u odluci objavljenoj 7. kolovoza.

HRT nema ovlaštenje ponovno prijavljivati obveznike

“Nezakonitost postoji i s obzirom na činjenicu da se propisuje svojevrsna sankcija za obveznika pristojbe u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda prijamnika na način da je HRT ovlašten ponovno prijaviti ga za plaćanje mjesečne pristojbe, a za što nema ovlaštenje u Zakonu o HRT-u.

Naime, prema odredbi članka 47. Zakona o HRT-u, korištenjem neprijavljenog prijamnika ili korištenjem prijamnika nakon odjave obveznik pristojbe čini prekršaj za koji je propisana novčana kazna.

Budući da su za prekršaje i prekršajne kazne nadležni prekršajni sudovi, Visoki upravni sud RH smatra da je donositelj predmetne odluke izašao iz zakonskih okvira u smislu da je neovlašteno propisao sankciju za neprijavljivanje prijamnika odnosno korištenja odjavljenog prijamnika.

U tim slučajevima HRT je protiv obveznika pristojbe mogao jedino podnijeti prekršajnu prijavu (optužni prijedlog) nadležnom prekršajnom sudu te pokrenuti prekršajni postupak, na što je kao pravna osoba s javnim ovlastima izravno ovlašten temeljem odredbe članka 109. stavka 1. točke 3. Prekršajnog zakona”, zaključuje se. (Index.hr)