I drugi dan treninga o DEAR pristupu protekao je u pozitivnoj radnoj atmosferi.

Predstavnici organizacija civilnoga društva s područja Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije razradili su vlastite DEAR projekte uz stručnu pomoć predavačica Sonje Hlebar i Ivane Smolak na radionici koju je u virovitičkom Poduzetničkom inkubatoru organizirala Hrvatska zajednica županija.

DEAR

Temelj DEAR pristupa je podizanje svijesti građana o svijetu kao međuovisnoj cjelini te shvaćanje njihove uloge i odgovornosti unutar takvog globaliziranog društva. Ta je zadaća namijenjena lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva koje međusobnom suradnjom na lokalnoj razini jesu i mogu postati pokretači obrazovanja za razvoj, što znači da mogu i trebaju omogućiti građanima usvajanje novih ideja i stavova, odnosno potaknuti ih da se angažiraju oko globalnih razvojnih tema.

„Znanja koja sam dobio na ovoj radionici sigurno će mi koristiti za budući razvoj poslovnih projekata, a mislim da naše ideje zaista mogu ostvariti pomak u lokalnim zajednicama. Svidjela mi se organizacija i konkretne informacije koje sam dobio“, rekao je sudionik Igor Novak-Jembri.

Svoje projekte organizacije civilnoga društva moći će prijaviti na natječaj koji će biti raspisan u okviru projekta LADDER kojim će se sufinancirati upravo takvi projekti s najviše 50 posto sredstava u iznosu od 4.000 do 6.000 eura. U 2016. godini natječaj će biti raspisan za sufinanciranje dva projekta koja će odabrati stručni žiri.

Podsjetimo, radionica u Virovitici održana je u sklopu velikog europskog projekta LADDER koji Hrvatska zjednica provodi s još 45 partnera i suradnika iz 35 zemalja svijeta. Cilj projekta jest osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa.
Nakon ove radionice, Hrvatska zajednica županija donijet će DEAR pristup organizacijama civilnoga društva na šibenskom, slavonsko-brodskom i riječkom području.