Na temelju Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, te odluke Vlade Republike Hrvatske Katarina Boljevčan, predstojnica Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji sazvala je konstituirajuću sjednicu do predsjedanja prvog izabranog člana sa kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Kako Ivici Kirinu i Ivanu Siću mandat miruje, sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedavala je Lahorka Weiss. Konstituirajuća sjednica započela je izborom Mandatne komisije koja je podnijela izvješće o rezultatima i tijeku proteklih izbora što je pred članove Gradskog vijeća iznio predsjednik komisije Dalibor Per, a u koju su izabrani kao članovi i Miljenko Sabo i Dražen Moslavac.

620

U nastavku sjednice kojom je predsjedavala Lahorka Weiss, prešlo se na svečaniji dio, u kojem su članovi Gradskog vijeća sukladno Poslovniku Grada Virovitice, izrekli prisegu te potpisali tekst svečane prisege.

Članovi Gradskog vijeća u novom mandatu su: Milan Krmpotić (HDZ), Vesna Daloš (HSS), Lahorka Weiss (HDZ), Ivan Ćavarušić (HDZ), Zdravko rengel (HSS), Gordana Domjanić (HSLS), Domagoj Hercigonja (HSP AS), Dalibor Per (HDZ), Miljenko Sabo (HDZ), Vladimir Župan, Mario Lukačević (HDZ), Margareta Ptiček (HDZ), Damir Barić (SDP), Nada Bartolić (HNS), Dražen Moslavac (HSU), Vlado Hanžek (SDP), Marinko Kukić (SDP), Siniša Prpić (HSDP) i Ivan Špehar (HSPD).

Kako Koalicija stranaka SDP-HNS-HSU svojom Odlukom nije predložila zamjenu za kandidate kojima mandat miruje po sili Zakona Gradsko vijeće Grada Virovitice konstituirano je sa 19 članova.

Prijedlog za izbor Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Virovitice, na prijedlog gradskih vijećnika iznijela je predsjedateljica Lahorka Weiss. Za predsjednika Odbora izabran je Mario Lukačević, za potpredsjednika Ivan Ćavarušić, te za tri člana Dalibor Per, Vesna Daloš i Marinko Kukić.

Samim tim ostvaren se je i uvjet za izbor predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice za koju je jednoglasno izabrana Lahorka Weiss, dok je za potpredsjednicu izabrana Gordana Domjanić.

Nova predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss zahvalila se je na povjerenju koje joj je pruženo, te istaknula da će se zalagati za dobru suradnju između vijećnika i vijećnica, a sve u svrhu dobrobiti građana grada Virovitice.

Nakon izbora predsjednice gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i njegov zamjenik Ivan Sić sukladno Poslovniku Grada Virovitice, izrekli prisegu te potpisali tekst svečane prisege. Prisegnuti je trebala i zamjenica gradonačelnika Željka Grahovac no zbog unaprijed preuzetih obveza nije mogla nazočiti sjednici.

Netom nakon održavanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice održana je i 2. sjednica na kojoj je između ostalog za zamjenicu predsjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice izabrana Gordana Domjanić.

Nakon toga pristupilo se je i izboru ostalih odbora Gradskog vijeća u koja su izabrani:

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

 • Lahorka Weiss, predsjednik
 • Mario Lukačević, potpredsjednik
 • Margareta Ptiček, član
 • Vladimir Župan, član
 • Nada Bartolić, član

ODBOR ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

 • Ivan Ćavarušić, predsjednik
 • Zdravko Rengel, potpredsjednik
 • Mario Lukačević, član
 • Miljenko Sabo, član
 • Marinko Kukić, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 • Milan Krmpotić, predsjednik
 • Dalibor Per, potpredsjednik
 • Ivan Ćavarušić, član
 • Domagoj Hercigonja, član
 • Nada Bartolić, član

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 • Margareta Ptiček, predsjednik
 • Gordana Domjanić, potpredsjednik
 • Miljenko Sabo, član
 • Lahorka Weiss, član
 • Damir Barić, član

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 • Mario Lukačević, predsjednik
 • Ivan Ćavarušić, potpredsjednik
 • Dalilbor Per, član
 • Vesna Daloš, član
 • Marinko Kukić, član

MANDATNO POVJERENSTVO

 • Dalibor Per, predsjednik
 • Miljenko Sabo, potpredsjednik
 • Dražen Moslavac, član

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 • Ivica Kirin, gradonačelnik
 • Lahorka Weiss, predsjednica Gradskog vijeća
 • Ivan Sić, član
 • Dalibor Per, član
 • Alen Bjelica, član

(Virovitica.hr)