U Parizu će se 17. i 18. rujna održati Svjetsko prvenstvo za fizere i kozmetičare, odlazak u Francusku nastupima su izborili: Klaudija Fadljević-Gomečić, Anja Prebeg i Ivana Vanjhal

U svibnju ove godine, na Prvenstvu Hrvatske frizera i kozmetičara, frizerka Ivana Vanjhal iz Cabune osvojila je 2., a kozmetičarka Anja Prebeg iz Slatine 4. mjesto, te su tako stekle pravo nastupa na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara OMC Team World Cup 2017, koje će se 17. i 18. rujna održati u Parizu. Osim toga, Pariz će vidjeti i ovlaštena i kvalificirana međunarodna sutkinja Klaudija Fadljević-Gomerčić iz Virovitice.