Dr. Mark Gyorvari, gradonačelnik Szentlorinca iz Mađarske, izvjestio je Milana Vanđuru, tajnika ŽK Virovitica, da mu je Zastupničko vijeće samouprave grada Szentlorinca, dodijelilo odličje: „Nagradu za međunarodne odnose Grada Szentlorinca“. Predaja odličja bit će na svečanoj sjednici Zastupničkog vijeća, 17. kolovoza 2012. god. u 13,00 sati, u Svečanoj dvorani samouprave grada Szentlorinca, na Trgu Templom H-7940 u Szentlorincu, Mađarska.