620
Nastup na Rokovu 2013. (foto: Virovitica.info)

Hrvatski sabor kulture danas je objavio popis izabranih sudionika 20. susreta hrvatskih tamburaških orkestara i stastava. Među njima je i Tamburaški orkestar Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub iz Virovitice koji će nastupiti na susretu 5. listopada 2013. godine u Dvorani „Preporod“ u Dugom Selu. Na susretu će nastupiti oko 300 tamburaša i obilježiti se 65. obljetnica Hrvatskog sabora kulture. Najuspješnijem orkestru susreta dodijeliti će se brač, a bisernica najuspješnijem sastavu.

Na susretu nastupaju:

 • Tamburaški orkestar KUD-a „Sv. Juraj“, Draganić
 • Tamburaški orkestar KUD-a Mihovljan
 • Tamburaški orkestar KUD-a “Gaj”, Zagreb
 • Tamburaški orkestar KUU-a ”Zvon”, Mala Subotica
 • Županijski tamburaški orkestar „Stjepan Bujan-Stipić“, Čakovec
 • Tamburaški orkestar „Ferdo Livadić“, Samobor
 • Tamburaški orkestar Centra tradicijske kulture Varaždin
 • Tamburaški orkestar HPD-a „Rodoljub“, Virovitica
 • Tamburaški orkestar KUD-a „Tamburica“, Staro Petrovo Selo
 • Tamburaški sastav KUD-a „Laz“
 • Tamburaški sastav KUD-a „Preporod“ Dugo Selo
 • KUD „Stari graničar“, Cirkvena
 • Tamburaški sastav KUD-a „Ježek Beretinec“
 • Tamburaši iz Cirkulan, Slovenija, GOSTI SUSRETA