990

Na fotografiji se nalazi Karađozbegova džamija koja se nalazi se u Mostaru. Jedna je od najvećih i najreprezentativnijih spomenika sakralne islamske arhitekture XVI stoljeća. Sagrađena je 1557. po projektu turskog arhitekta Kodže Mimara Sinana.

Autor: Ivana Perić

Ukoliko želite da i vašu fotografiju objavimo na Virovitica.info portalu, pošaljite je na redakcija@virovitica.info

  • fotografija mora biti minimalne širine 1000 px
  • u e-mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • ime i prezime autora fotografije
  • opis fotografije (tko se nalazi na fotografiji, gdje je snimljena…)